Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare acar, revizor ace, sef manevra, conductor tren, sef tren, IDM cu autorizare in functia acar sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de  studii  original si copie;

-Certificat de calificare original si copie;

-Autorizare in functia de acar original si copie sau declaratie conform conditiilor minime;

-Carnet de munca original si copie;

-Adeverinta continuarea carnetului de munca/ raport per salariat  ITM;

-C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.