Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului superior, şi curs „expert achiziţii publice”

-Bune abilităţi de comunicare,

- Cunoştinţe operare PC.

Vechime minima in specialitate

8 ani vechime minimă în specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la examen, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de licenţă studii superioare, original şi copie;

Certificat calificare „expert achiziţii publice” original şi copie;

- Recomandare de la locul de muncă;

- C.I. sau B.I. , original si copie;

- Adeverinţă vechime în muncă

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.