Conditii minime de pregatire

- Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

- Diploma de licenţă original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511