Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat,

-Bune abilităţi de comunicare;

- Cunoştinţe operare PC.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime minimă în funcţia de şef tren la SNTFC sau 6 ani vechime minimă în funcţia de Conductor tren la SNTFC şi curs de calificare „Şef tren”

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de bacalaureat, original şi copie;

-Certificat calificare „Şef tren”, original şi copie;

-Recomandare de la locul de muncă;

-Adeverinţă vechime în funcţia de şef tren/conductor tren;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr. 2A, telefon 0731990437.