Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai invăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;
- Curriculum vitae;
- Diploma de studii in original și copie conform cu originalul;
- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:
Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj
telefon CFR 124552,
mobil 0731990509
e-mail         alina.pacurar@cfrcalatori.ro
angela.a.muresan@cfrcalatori.ro