Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai invăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii in original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:
Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj
telefon CFR 124552,
mobil 0731990509
e-mail           alina.pacurar@cfrcalatori.ro
angela.a.muresan@cfrcalatori.ro