Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime minima in specialitate

Conditii admitere la concurs

Candidaţi din cadrul  SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de licenta, studii superioare de specialitate,  original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte îndeplinirea conditiilor minime de vechime în specialitate din prezentul anunt;

- C.I. sau B.I., originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii, nr. 18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail daniela.dragoi@cfrcalatori.ro