Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior, specializarea  Material Rulant / Vehicule pentru transport feroviar.

-b) Absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic; electric; electronic; electrotehnic.

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer, in activitate de tractiune;

-b) 8 ani vechime in functia de inginer, in activitatea de exploatare tractiune

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Certificat de casatorie, dupa caz;

-Diploma de studii, original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Carte de munca, original si copie;

-Adeverinta continuarea cartii de munca dupa 01.01.2011;

-Raport per salariat – ITM;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine, in momentul depunerii dosarului de participare, de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova,

telefon C.F.R. 92/124515