Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate:

- Bune abilităţi de comunicare;

- Cunoştinţe operare PC.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime minimă în specialitate

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la examen, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de licenţă studii superioare, original şi copie;

- Recomandare de la locul de muncă;

- C.I. sau B.I. , original si copie;

- Adeverinţă vechime în muncă, respectiv în specialitate;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.