Conditii minime de pregatire

- Absolventi ai invatamantului liceal;

-permis de mecanic de locomotiva/permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

-autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

-autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari, corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva – automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1an la remorcarea trenurilor interregio,in turnus combinat cu trenuri regio,acolo unde prestatia subunitati permite acest lucru,sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio,

- mecanicii de locomotiva proveniti de la “CFR Marfa” –S.A, sau alti OTF cu activitate de transport feroviar de marfa , vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii.

-mecanicii de locomotiva proveniti de la alti OTF cu activitate de transport feroviar de calatori,vor trebui sa aiba o vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de liceu original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Portofoliul profesional sa contina documentele specificate in anunt

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511