Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de sprecialitate – Tehnica (ingineria) Transporturilor, sau absolventi ai invatamantului superior tehnic si examen sef statie.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie;

- copie carnet de munca;

- adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- adeverinta vechime in specialitate;

- curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515