Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire prevazute in anunt.

Sa nu fi avut CIM desfacut din motive disciplinare in unitati de cale ferata.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- diploma de bacalaureat, original si copie;

- adeverinta sau certificat absolvire curs calificare casier cf sau IDM original si copie;

- copie carnet de munca;

- adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- cazier judiciar;

-autorizarea in functia de casier cf;

- curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515