Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A. si S.C.R.L. BRASOV  care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, si foaia matricola original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

- CV

- CI original și copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Administrare Personal si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Calatori” SA telefon C.F.R. 122749