Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II

şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate

sau, - mecanici locomotivă- automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC CFR Calatori SA  şi care nu au autorizatie  pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii   sau,

-mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa  de minimum  3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii    sau

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, mecanici locomotivă de la alti OTF cu o vechime în conducerea trenurilor de calatori sau de marfa  de minimum  3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

- sef tura T (in functie) - proveniti de la CFR Marfa (absolventi ai cursului mecanic locomotiva) cu 3 ani vechime in functie

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi avut desfacere disciplinară a CIM.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii original şi copie;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitaeş;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437,

e-mail      monica.zugravu@cfrcalatori.ro