Conditii minime de pregatire

-a) Absolvenți ai învățământului superior.

-b) Absolventi ai invatamantului universitar de scurta durata (colegii universitare) sau subingineri,de 3 ani.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani

-b) 6 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

-Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

-Adeverinta de vechime;

-B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon CFR 95/144505.