Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

8 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii – original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte că îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate;

- CV;

- CI – original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul Personal Formare Profesională si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul SNTFC „CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749