Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 4 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA – SRTFC Iași care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.O  din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706