Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani;

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.  care îndeplinesc  condițiile minime de pregătire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii – original si copie;

- Adeverinta din care să rezulte că îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate;

- CV;

- CI – original si copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la: Serviciul Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C.„CFR Călători” SA telefon C.F.R. 122749;