Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învătământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

-  Candidaţii  din  cadrul și din afara  S.N.T.F.C. „CFR Călători” SA,  care îndeplinesc condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma studii original și copie;

- C.I. originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de  la Serviciul RU din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, Bd. Republicii nr. 18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RU telefon CFR 124548, mobil 0731990437,  e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro