Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate si curs de specializare „Inspector resurse umane”.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-BI sau CI, original si copie;

-Diploma de studii original si copie;

-Alte diplome sau certificate profesionale detinute original si copie;

-Curiculum vitae;

-Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515