Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen sef statie/sef depou/sef revizie

-b) curs de calificare/ recalificare de specialitate operator (calatori)

-c) absolventi ai invatamantului superior

-d) absolvenți ai învățământului liceal (cu sau fara diplomă de bacalaureat) sau ai invatamantului professional.

 

Vechime minima in specialitate

-c) 2 ani vechime in functii de exploatare (inginer in depouri, revizii de vagoane sau statii cf)

-d) 4 ani in functii de exploatare sau executie in depouri locomotive/ automotoare, statii cf , revizii de vagoane

 

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii deținuta/certificat de calificare in original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;
- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro