Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs de specializare.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime in activitatea RU

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificat de absolvire curs inspector resurse umane în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

-Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.