Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala in profil mecanic sau electrotehnic si curs de calificare cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declarative.

Vechime minima in specialitate

2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare, original si copie;

- autorizare in functie, original si copie/declaratie dupa caz;

-adeverinta vechime in munca;

- aviz APT medical si psihologic;

- alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- carnet munca, original si copie;

- C.I. original și copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706