Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal cu diploma de bacalaureat si curs de specializare.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime in activitatea de RU

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip  de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Diploma curs de specializare, original si copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti, telefon C.F.R. 91/134526