Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si ai scolii de maistri.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime minima in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregătire și vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director Sucursala;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Diploma de absolvire a scolii de maistri, original si copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 134526