Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs de specializare.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime in activitatea RU.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificat de absolvire curs inspector resurse umane în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

-Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.