Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva automotor si autorizare in functie conform ordinelor in vigoare.

 

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC “CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I. original si copie;

- Actul de studii original si copie;

- Certificat calificare mecanic locomotiva original si copie;

- Permis mecanic locomotiva, original si copie, după caz;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Cazier judiciar;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.