Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului superior tehnic.

Vechime minima in specialitate

4 ani vechime minimă în specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariații din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Actul de studii original și copie;

- B.I. sau C.I. original și copie;

- Cazier judiciar;

- Diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie;

- Documente doveditoare ale experienței profesionale original și copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanța  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.