Conditii minime de pregatire

- Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si curs de instruire de specialitate  inspector de specialitate II;

- Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si examen sef  statie

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de liceu original si copie;

-Diploma curs specialitate original si copie

- Diploma sef statie original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511