Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala in profil mecanic sau electrotehnic si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declaratie pe proprie raspundere a candidatului prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea CIM pe cheltuiala proprie, sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

2 ani muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane.

Conditii admitere la concurs

Candidatii din exteriorul S.N.T.F.C. CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt si care sa fie “APT”, fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- act care sa ateste autorizarea in functie, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- aviz APT medical si psihologic fara restrictii;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706