Conditii minime de pregatire

-a) Absolvenți ai învățământului superior specializarea Tehnica(Ingineria) Transporturilor
-b) Absolvenți ai învățământului superior
-c) Absolvenți ai învățământului liceal cu diploma de bacalaureat și examen șef stație

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrați în activitate MC
-b) 5 ani efectiv lucrați în funcții MC
-c) 6 ani efectiv lucrați în funcții MC

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de studii, original şi copie;

- Diploma șef stație (daca este cazul) original și copie;

- Calificativele obținute în ultimii 2 ani la evaluarea activității profesionale;

- Adeverință vechime în muncă în funcțiile din activitatea MC;

- C.I. sau B.I., original şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro.