Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat.

 

Vechime minima in specialitate

4 ani (efectiv lucrați) vechime în funcțiile de casier CF I sau șef tren

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de bacalaureat, original şi copie;

-Adeverință vechime în muncă în funcțiile de casier cf I sau șef tren;

- Calificativele obținute în ultimii 2 ani la evaluarea activității profesionale;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro.