Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant sau inginerie mecanica.

-b) absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic, mecatronica).

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime in subunitati de vagoane

-b) 6 ani in activitatea vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul și din afara SNTFC CFR Călători SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

-certificate de calificare detinute original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706