Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare casier cf sau IDM, cu autorizare in functia casier cf.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC CFR Călători SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

- Varsta minima de 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare casier cf sau IDM, original si copie;

- autorizatia in functia de casier cf, original si copie;

- cazier judiciar;

- carnet munca, copie;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706