Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

-b) absolventi ai invatamantului superior

-c) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si examen sef statie

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrati in activitatea MC

-b) 5 ani efectiv lucrati in functii MC

-c) 6 ani efectiv lucrati in functii MC

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Călători” SA - SRTFC Iași, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- certificate de calificare detinute original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul SRTFC Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706