Conditii minime de pregatire

pentru casierii cf

-a) absolventi ai învăţământului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor şi atestat roluri de aplicatie specifice sistemelor electronice;

-b) absolvenţi ai învăţământului superior şi atestat roluri de aplicaţie specifice sistemelor

electronice;

-c) absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat şi atestat roluri de aplicaţie specific sistemelor electronice.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucraţi în activitatea comercială

-b) 4 ani efectiv lucraţi în activitatea comercială

-c) 10 ani efectiv lucraţi în activitatea comercială

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma studii, original şi copie;

- Atestat roluri de aplicaţie specifice sistemelor electronice, original şi copie;

- Adeverinţă vechime în activitate comercială;

- Recomandare de la ultimul loc de muncă;

- C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.