Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului obligatoriu conform legislației în vigoare și curs de calificare în manevrant vagoane, conductor tren, șef manevră, șef tren, IDM cu autorizare în funcția manevrant vagoane.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii și certificate profesionale deținute în original și copie conform cu originalul;

- Autorizația în funcția manevrant vagoane original și copie conform cu originalul;

- Cazier judiciar, original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro