Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant sau Inginerie electrica/electronica

-b) Absolventi ai scolii de maistri (profil electric, electromecanic, electronic, mecatronica).

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani vechime in subunitati de vagoane

-b) 5 ani electrician/ electronist in activitatea de vagoane

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iași care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs (se va completa la depunerea dosarului);

- diploma de licenta, original si copie conform cu originalul;

- diploma de bacalaureat original si copie;

-atestat AFER valabil pentru functia instructor original si copie conform cu originalul;

- curs Metodologia Instruirii Adultului din Domeniul Feroviar original si copie conform cu originalul;

-acte care să ateste absolvirea cursului de calificare electrician, scoala maistrii, original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în functiile prevazute la conditiile minime;

- carnet de munca original si copie conform cu originalul;

- adeverinta dupa 01.01.2011;

-cazier judiciar;

- adeverinta care sa ateste starea de sanatate , eliberata de catre medicul de familie;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706