Conditii minime de pregatire

-a) autorizare conform ordinelor în vigoare

-b) curs calificare mecanic locomotivă-automotor şi permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare.

-b) Personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SRTFC Constanta – SELC Medgidia  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii , original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.