Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant sau inginerie mecanica.

-b) absolventi ai scolii de maistri ( profil mecanic, electromecanic, mecatronica).

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani vechime in subunitati de vagoane

-b) 6 ani in activitatea vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime în specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

-certificate de calificare detinute original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706