Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor;

-b) absolventi ai invatamantului superior;

-c) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si examen sef statie.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrati in activitate MC;

-b) 5 ani efectiv lucrati in functii MC;

-c) 6 ani efectiv lucrati in functii MC.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie;

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526