Conditii minime de pregatire

-a) absolvenţi ai învăţământului superior si atestat roluri de aplicatie specifice sistemelor electronice;

-b) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si atestat roluri de aplicatie specific sistemelor electronice.

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala;

-b) 10 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala.

Conditii admitere la concurs

Salariati ai SNTFC “CFR Calatori” SA – SRTFC Constanta, care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in activitatea comerciala;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la: Serviciul RUO din cadrul SRTFC Constanta.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.