Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior specializarea Material Rulant / Vehicule pentru transport feroviar sau inginerie mecanica

-b) Absolventi ai scolii de maistri

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani in functia de inginer in activitatea exploatare vagoane.

-b) 6 ani in activitatea de vagoane, din care 3 ani revizor tehnic vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov, str. Eroilor, nr. 3A, telefon CFR 95/144505.