Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrați în funcția de șef tren la SNTFC

sau

- 6 ani efectiv lucrați în funcția de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de bacalaureat, original si copie conform cu originalul;

- Certificate de calificare detinute, original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro