Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specilizarea Tehnica(Ingineri) Transporturilor sau Material Rulant, dupa caz;

-b) absolventi ai invatamantului superior profil; mecanic, electric, electronic, electrotehnic.

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani ani vechime in functia de inginer;

-b) 8 ani vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Diploma de licenta, original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515