Conditii minime de pregatire

- absolvenţi ai invatamantului liceal;

- permis de mecanic de locomotivă/permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizare pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii, specificată în certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzătoare subunităţii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzătoare secţiilor de remorcare aferente subunităţii

Vechime minima in specialitate

- 5 ani efectiv lucraţi ca mecanic locomotivă-automotor I şi II la remorcarea trenurilor de călători şi la manevră, din care minimum 3 ani la remorcarea trenurilor interregio, în turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestaţia subunităţii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucraţi la remorcarea trenurilor regio dacă prestaţia  subunitatii nu

cuprinde trenuri interregio.

- mecanicii de locomotivă proveniţi de la “CFR Marfă”-SA, sau alţi OTF cu activitate de transport feroviar de marfă, vor trebui să aibă o vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor directe de marfă şi 3 ani  la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii.

- mecanicii de locomotivă proveniţi de la alţi OTF cu activitate de transport feroviar de călători, vor trebui să aibă o vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor de călători în cadrul OTF şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizaţiile necesare ocupării postului, original şi copie;

-Certificatele de evaluare a competentelor profesionale generale de la ultimele doua evaluari;

-Cataloagele de evaluare a competentelor specifice tipurilor de material rulant de la ultimele doua evaluari;

- Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Recomandare de la locul de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.