Conditii minime de pregatire

-a) absolvenți ai învățământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor sau Material Rulant, după caz;

-b) absolventi ai invatamantului superior (inginer, economist).

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime în funcția de inginer;

-b) 5 ani vechime in functii specifice MC.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Diploma absolvire studii superioare original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Adeverinta de vechime;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515