Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani vechime in specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

- Atestat roluri de aplicatie specifica sistemelor electronice

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, si foaia matricola original si copie;

-Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate pentru aceasta functie, conform prevederilor in vigoare.

- CV

-  CI original și copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Resurse Umane Formare Profesionala si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C.„CFR Calatori” SA telefon C.F.R. 122749