Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specializarea Material Rulant/ Vehicule pentru transport feroviar

-b) absolventi ai invatamantului superior profil mecanic, electric, electronic, electrotehnic

Vechime minima in specialitate

-a) vechime in functia de inginer 7 ani

-b) vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare 8 ani

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condițiile minime de pregatire si vechime specificate în anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.