Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior de specialitate – specializarea Material Rulant sau Tehnica (Ingineria Transporturilor)
-b) absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic, electric,electronic, electrotehnic

Vechime minima in specialitate

-a) vechime in functia de inginer 7 ani
-b) vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare 8 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA si din afara, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Diploma de licenta, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.